Over het VNK-Limburg

De stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) is hét platform voor de koorzang in Limburg en is actief, ondersteund door Stichting Klankkleur Limburg (SKL).
Wij stimuleren koorzang in de provincie Limburg. Dit doen we door het organiseren van diverse activiteiten die de koorzang ondersteunen en promoten. Denk hierbij aan De Limburgse Koordagen. Maar ook initiatieven van koren zelf, die een stimulans zijn voor de koorwereld, worden door ons ondersteund, bijvoorbeeld d.m.v. bijdrageregelingen.