Skip to content

Over het VNK-Limburg

Stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) is hét platform voor de koorzang in Limburg en is actief, ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), om koorzang in de provincie Limburg te stimuleren. Dit doen we door diverse activiteiten te organiseren die de koorzang ondersteunen en promoten, zoals de Limburgse Koordagen. Ook initiatieven van koren zelf, die een stimulans zijn voor de koorwereld, worden door ons ondersteund, d.m.v. bijvoorbeeld de Stimuleringsbijdrage Koorscholing. Alle informatie over onze activiteiten en mogelijkheden vind je op deze website. Kijk, luister, lees, zing en doe mee!

Aan de ene kant zijn we initiator van diverse koorzang gerelateerde zaken en aan de andere kant hebben we een netwerkfunctie. Als initiator starten we initiatieven op in de lijn van de gewenste vernieuwingen en ideeën waarmee we de koorwereld versterken en welke als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. We jagen initiatieven aan, starten ze zelf op of helpen anderen om ze op te starten. Als netwerk initiëren, ondersteunen en onderhouden we het nieuwe koorzangnetwerk. Dat zijn niet alleen de bestaande koren maar ook de contacten tussen koren, verbindende besturen, contacten met het onderwijs, contacten met gemeenten, andere cultuurnetwerken, contacten met de Provincie Limburg, landelijke initiatieven en de Euregio.

Even voorstellen...

VNKLimburg20190004

Jeu Smeets, voorzitter

Mijn naam is Jeu Smeets, woonachtig in Doenrade en sedert 2015 bestuurslid van het VNK-Limburg. Voor deze tijd was ik acht jaar lid van Provinciale Staten en zestien jaar actief in de gemeenteraad van de Gemeente Schinnen, waarvan tien jaar als wethouder. In de korenwereld ben ik meer dan veertig jaar actief bij Gemengd Koor Crescendo te Doenrade, waarvan vijftien jaar als voorzitter. Thans ben ik erevoorzitter van dit koor. Ik heb in Doenrade een schola opgericht, waar ik voorzitter van ben en actief zanger. Sinds 2017 heb ik Wil Giesbertz opgevolgd als voorzitter van het VNK-Limburg.

Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester

Mijn eerste ervaring met koorzingen is in 1968 geweest, toen ik als student ben gaan meedoen aan de maandelijkse ‘Bachcantates’ in Utrecht, onder leiding van Jaap Hillen. Vreemd genoeg is het daarbij gebleven, tot 2000, toen ik via mijn vrouw de Heerlense Oratoriumvereniging leerde kennen. Luisterend naar een generale repetitie, wilde ik ook in een koor. Zo ben ik vanaf 2000 meteen in het bestuur van de Heerlense Oratoriumvereniging terechtgekomen, waar ik veel concerten heb georganiseerd. Leuk werk! Dat organiseren bleek goed te passen bij het VNK-Limburg. En zo trad ik in 2012 tot het bestuur van het VNK-Limburg toe. Ook heb ik zitting in het landelijk bestuur van de KBZON, de bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland en van Koornetwerk Nederland. Ook ben ik betrokken bij het bestuur van Ensemble 88, een kamermuziekgezelschap dat hedendaagse klassieke muziek uitvoert.

VNKLimburg20190002
VNKLimburg20190009

Chris Kuijpers, bestuurslid

Al jaren zet ik mij met veel plezier in voor de kinder- en jeugdkoorzang. Dat heeft zijn oorsprong bij het bestuur van de Limburgse Koorschool Cantarella en heeft zich vandaaruit uitgebreid tot allerlei activiteiten in projecten en werkgroepen. Begin 2017 ben ik vervolgens toegetreden tot het bestuur van het VNK-Limburg. Zelf ben ik ook sinds jaar en dag koorzanger en hoop als VNK-Limburg-netwerker mijn steentje aan de koorzang (die van de jeugd in het bijzonder) te kunnen bijdragen.

Ed Smeets, bestuurslid

Na mijn priesterwijding heb ik onder supervisie van pastoor Dr. A. Kurris kerkmuziek mogen studeren met een specialisatie in Gregoriaans. Naast mijn werk als pastoor van de parochies in Ubach over Worms (Landgraaf) en als vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het bisdom ben ik graag actief voor de St. Gregoriusvereniging Roermond. Ik zing o.a. in Schola Maastricht en koester van harte het streven van het VNK-Limburg om steeds meer een Verbindend Netwerk Koorzang Limburg te worden. In mijn werk in de parochies en voor de St. Gregoriusvereniging zie ik hoeveel vreugde en saamhorigheid mensen in het samen zingen kunnen vinden en uitstralen: een onmisbaar element in onze Limburgse muziekcultuur.

VNKLimburg20190008
VNKLimburg20190011

Esther Nieuwenhuysen, bestuurslid

In koorverband zingen is iets wat ik al vanaf mijn vijfde met veel plezier doe. Via kinderkoor en jongerenkoren zing ik nu al heel wat jaren bij vocal group Fusion. Daarnaast ben ik als directeur van een groot kindcentrum heel gedreven om kinderen zich muzikaal te laten ontwikkelen; met natuurlijk net wat extra aandacht voor het onderdeel zingen.Vanuit deze beide perspectieven (kleine zanggroepen en onze jongste zangers) draag ik graag mijn bestuurlijk steentje bij aan het VNK-Limburg.

Wim Fredrix, bestuurslid

Na mijn studie economie, langs eerst een periode in het onderwijs te hebben doorgebracht, ben ik in het openbaar bestuur terecht gekomen en heb ik de eer om nu al meer dat 30 jaar de publieke zaak te dienen bij Provincie Limburg. Daarin vele leidinggevende posities bekleed variërende van Verkeer en Vervoer tot Milieu. De laatste jaren wat meer in het management van grote projecten en programma’s. Voor wat betref de koorzang kun je spreken over een late roeping. Ik ben in 2011 gaan zingen bij gemengd koor Crescendo in Doenrade o.l.v. Ton Kropivšek. Na een periode van veel sport in mijn vrije tijd heb ik mogen ervaren dat zingen, weliswaar op geheel andere wijze dan sport, je geest ontspant, vrijmaakt en vooral verruimt. Een ervaring die ik daarna heel graag anderen nog niet overtuigde zangtalenten ook wil laten beleven. Van meet af aan vond ik het interessant om zo nu en dan ideeën te lanceren, waarbij de koorzang aansluit bij gebeurtenissen en zichzelf in de context van die gebeurtenis aan een breder publiek kan tonen, buiten de traditionele concerten. Recent heb ik een bijdrage geleverd aan het project 75 jaar bevrijding Limburg. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een inmiddels gehonoreerd projectvoorstel van de drie Provinciale muziekbonden. Een manifestatie op vele plekken in Limburg waar ik mij op verheug en die de koorzang weer in de schijnwerpers plaatst.

VNKLimburg20190006
ASP_20190327_0001

Jan van Hoef, bestuurslid

In 2003 was ik betrokken bij de oprichting van Giocoso, een nieuw kinderkoor in Weert. Kort na de start van dit koor werd ik voorzitter/secretaris van dit koor. Toen Giocoso, tien jaar later, was uitgegroeid tot een jeugdkoor hebben koorleden het voorzitterschap en het secretariaat overgenomen. Inmiddels valt Giocoso in de categorie vrouwenkoren. Sinds 2015 ben ik voorzitter van de Samenwerkende Koren Groenewoud in Weert. Dit is een groep van 5 koren die onder leiding staan van dirigente Rita Scheffers. Het lidmaatschap van het VNK-Limburg bestuur wil ik graag vanuit mijn passie voor koormuziek invullen.

Silvia Segers-Weusten, consult muziek                                               Huis voor de Kunsten Limburg

Ik zorg voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het VNK-Limburg als provinciale muziekorganisatie. Hiermee ondersteun ik de amateur-muzieksector in Limburg, in het bijzonder de koorwereld. Specifiek houdt dat in dat ik beleidsadvies geef, verbindingen leg tussen muziekorganisaties en bestaande initiatieven en zorg voor de (door)ontwikkeling van muziekprojecten. Daarnaast ben ik een vraagbaak voor Limburgse koren en koorzangers.

Silvia Segers - Consulent muziek HKL
ASP_20181101_0012

Mara Daniëls, projectmedewerker muziek                                              Huis voor de Kunsten Limburg

Ik zorg voor de organisatorische ondersteuning van het VNK-Limburg. Specifiek houdt dit in dat ik samen met het VNK-Limburg verantwoordelijk ben voor de organisatie van diverse koorzang gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan de organisatie van de Limburgse Koordagen en het project Vrijheid maak je samen. Daarnaast ben ik, zoals mijn collega Silvia Segers-Weusten, een vraagbaak voor Limburgse koren en koorzangers.

Laatste nieuws


Muzikale Theatertour Vrijheid maak je samen

De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen september 2019 en maart 2020 via de Liberation route door heel Limburg. De voorstelling bestaat uit de jeugdopera Brundibár en een uitvoering van lokale muziekverenigingen die onder andere de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brengen. Voor het landelijke themajaar Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding…

Lees meer

Première compositie 75 Jaor Vreej

Start viering 75 jaar vrijheid met 100 muzikanten en zangers Zaterdag 29 juni a.s. vindt dé Kick-Off van het project Vrijheid maak je samen plaats bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort. Een gezamenlijk project van de drie provinciale muziekbonden: de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen…

Lees meer