Over het VNK-Limburg

Stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) is hét platform voor de koorzang in Limburg en is actief, ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), om koorzang in de provincie Limburg te stimuleren. Dit doen we door diverse activiteiten te organiseren die de koorzang ondersteunen en promoten, zoals de Limburgse Koordagen. Ook initiatieven van koren zelf, die een stimulans zijn voor de koorwereld, worden door ons ondersteund, d.m.v. bijvoorbeeld de Stimuleringsbijdrage Koorscholing. Alle informatie over onze activiteiten en mogelijkheden vind je op deze website. Kijk, luister, lees, zing en doe mee!

Aan de ene kant zijn we initiator van diverse koorzang gerelateerde zaken en aan de andere kant hebben we een netwerkfunctie. Als initiator starten we initiatieven op in de lijn van de gewenste vernieuwingen en ideeën waarmee we de koorwereld versterken en welke als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. We jagen initiatieven aan, starten ze zelf op of helpen anderen om ze op te starten. Als netwerk initiëren, ondersteunen en onderhouden we het nieuwe koorzangnetwerk. Dat zijn niet alleen de bestaande koren maar ook de contacten tussen koren, verbindende besturen, contacten met het onderwijs, contacten met gemeenten, andere cultuurnetwerken, contacten met de Provincie Limburg, landelijke initiatieven en de Euregio.

Even voorstellen...

VNKLimburg20190004

Jeu Smeets, voorzitter

Mijn naam is Jeu Smeets, woonachtig in Doenrade en sedert 2015 bestuurslid van het VNK-Limburg. Voor deze tijd was ik acht jaar lid van Provinciale Staten en zestien jaar actief in de gemeenteraad van de Gemeente Schinnen, waarvan tien jaar als wethouder. In de korenwereld ben ik meer dan veertig jaar actief bij Gemengd Koor Crescendo te Doenrade, waarvan vijftien jaar als voorzitter. Thans ben ik erevoorzitter van dit koor. Ik heb in Doenrade een schola opgericht, waar ik voorzitter van ben en actief zanger. Sinds 2017 heb ik Wil Giesbertz opgevolgd als voorzitter van het VNK-Limburg.

Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester

Mijn eerste ervaring met koorzingen is in 1968 geweest, toen ik als student ben gaan meedoen aan de maandelijkse ‘Bachcantates’ in Utrecht, onder leiding van Jaap Hillen. Vreemd genoeg is het daarbij gebleven, tot 2000, toen ik via mijn vrouw de Heerlense Oratoriumvereniging leerde kennen. Luisterend naar een generale repetitie, wilde ik ook in een koor. Zo ben ik vanaf 2000 meteen in het bestuur van de Heerlense Oratoriumvereniging terechtgekomen, waar ik veel concerten heb georganiseerd. Leuk werk! Dat organiseren bleek goed te passen bij het VNK-Limburg. En zo trad ik in 2012 tot het bestuur van het VNK-Limburg toe. Ook heb ik zitting in het landelijk bestuur van de KBZON, de bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland en van Koornetwerk Nederland. Ook ben ik betrokken bij het bestuur van Ensemble 88, een kamermuziekgezelschap dat hedendaagse klassieke muziek uitvoert.

VNKLimburg20190002
VNKLimburg20190009

Chris Kuijpers, bestuurslid

Al jaren zet ik mij met veel plezier in voor de kinder- en jeugdkoorzang. Dat heeft zijn oorsprong bij het bestuur van de Limburgse Koorschool Cantarella en heeft zich vandaaruit uitgebreid tot allerlei activiteiten in projecten en werkgroepen. Begin 2017 ben ik vervolgens toegetreden tot het bestuur van het VNK-Limburg. Zelf ben ik ook sinds jaar en dag koorzanger en hoop als VNK-Limburg-netwerker mijn steentje aan de koorzang (die van de jeugd in het bijzonder) te kunnen bijdragen.

Ed Smeets, bestuurslid

Na mijn priesterwijding heb ik onder supervisie van pastoor Dr. A. Kurris kerkmuziek mogen studeren met een specialisatie in Gregoriaans. Naast mijn werk als pastoor van de parochies in Ubach over Worms (Landgraaf) en als vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het bisdom ben ik graag actief voor de St. Gregoriusvereniging Roermond. Ik zing o.a. in Schola Maastricht en koester van harte het streven van het VNK-Limburg om steeds meer een Verbindend Netwerk Koorzang Limburg te worden. In mijn werk in de parochies en voor de St. Gregoriusvereniging zie ik hoeveel vreugde en saamhorigheid mensen in het samen zingen kunnen vinden en uitstralen: een onmisbaar element in onze Limburgse muziekcultuur.

VNKLimburg20190008
VNKLimburg20190011

Esther Nieuwenhuysen, bestuurslid

In koorverband zingen is iets wat ik al vanaf mijn vijfde met veel plezier doe. Via kinderkoor en jongerenkoren zing ik nu al heel wat jaren bij vocal group Fusion.Daarnaast ben ik als directeur van een groot kindcentrum heel gedreven om kinderen zich muzikaal te laten ontwikkelen; met natuurlijk net wat extra aandacht voor het onderdeel zingen.Vanuit deze beide perspectieven (kleine zanggroepen en onze jongste zangers) draag ik graag mijn bestuurlijk steentje bij aan het VNK-Limburg.

Wim Fredrix, bestuurslid

- verdere informatie volgt

VNKLimburg20190006
Kopie van Silvia_1 (kleur) (gekozen voor op site) (klein)

Silvia Segers-Weusten, consulent muziek                                    Huis voor de Kunsten Limburg

Ik zorg voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het VNK-Limburg als provinciale muziekorganisatie. Hiermee ondersteun ik de amateur-muzieksector in Limburg, in het bijzonder de koorwereld. Specifiek houdt dat in dat ik beleidsadvies geef, verbindingen leg tussen muziekorganisaties en bestaande initiatieven en zorg voor de (door)ontwikkeling van muziekprojecten. Daarnaast ben ik een vraagbaak voor Limburgse koren en koorzangers.

Mara Daniëls, projectmedewerker muziek                                              Huis voor de Kunsten Limburg

Ik zorg voor de organisatorische ondersteuning van het VNK-Limburg. Specifiek houdt dit in dat ik samen met het VNK-Limburg verantwoordelijk ben voor de organisatie van diverse koorzang gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan de organisatie van de Limburgse Koordagen en het project Vrijheid maak je samen. Daarnaast ben ik, zoals mijn collega Silvia Segers-Weusten, een vraagbaak voor Limburgse koren en koorzangers.

ASP_20181101_0012

Laatste nieuws


Nieuwe website gelanceerd!

Na een naamswijziging (van Verenigde Nederlandse Korenorganisaties naar Verbindend Netwerk Koorzang) met een bijkomend nieuw logo, heeft het VNK-Limburg nu ook een volledig nieuwe website! Met de nieuwe website wordt de netwerkfunctie van het VNK-Limburg verder ondersteund. Behalve informatie over ons en waar we voor staan, vindt u hier ook alle informatie over onze activiteiten…

Lees meer

Maastricht is podium voor International Choir Competition 2019

Van 7 tot en met 11 februari 2019 organiseert INTERKULTUR de International Choir Competition in Maastricht. Een mooi decor, want er wordt onder andere gezongen in het Bonnefantenmuseum, in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw en in de Dominicanenkerk. Koren van over de hele wereld doen mee. Ook uit Limburg is er een aantal deelnemers:…

Lees meer