Contact

Vragen?
Voor vragen over bestuurszaken, subsidies en lidmaatschappen:
secretaris@vnk-limburg.nl

Ubbo van Piggelen: secretaris & a.i. penningmeester

Voor alle overige vragen:
sieskehaan@klankkleurlimburg.nl
0475 782 512 | 06 89 97 25 74

Sieske Haan: projectmedewerker | communicatie & PR
Beschikbaar: maandag t/m vrijdagochtend

Bezoekadres
ROOOMS
p/a Stichting Klankkleur Limburg
Westhoven 7
6042 NV Roermond

Postadres
Postbus 203
6040 AE Roermond