Over het VNK-Limburg

De stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) is hét platform voor de koorzang in Limburg en is actief, ondersteund door de Provincie Limburg en de stichting Klankkleur Limburg (SKL).
Wij stimuleren koorzang in de provincie Limburg. Dit doen we door het organiseren van diverse activiteiten die de koorzang ondersteunen en promoten. Denk hierbij aan De Limburgse Koordagen. Maar ook initiatieven van koren zelf, die een stimulans zijn voor de koorwereld, worden door ons ondersteund, bijvoorbeeld d.m.v. bijdrageregelingen. Alle informatie over onze activiteiten en mogelijkheden vind je op deze website. Kijk, luister, lees, zing en doe mee!

Aan de ene kant zijn we initiator van diverse koorzang gerelateerde zaken en aan de andere kant hebben we een netwerkfunctie.

Als initiator starten we initiatieven op in de lijn van de gewenste vernieuwingen en ideeën waarmee we de koorwereld versterken en welke als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. We jagen initiatieven aan, starten ze zelf op of helpen anderen om ze op te starten.

Als netwerk initiëren, ondersteunen en onderhouden we het nieuwe koorzangnetwerk. Dat zijn niet alleen de bestaande koren maar ook de contacten tussen koren, verbindende besturen, contacten met het onderwijs, contacten met gemeenten, andere cultuurnetwerken, contacten met de Provincie Limburg, landelijke initiatieven en de Euregio.