Even voorstellen

Wij stellen ons graag aan je voor...

Tim Schulteis, voorzitter

Ik studeerde koordirectie en solozang aan het Conservatorium in Maastricht. De afgelopen jaren, tot aan de Corona-crisis, ben ik actief geweest als dirigent van diverse koren (van kamerkoor tot mannenkoor). Als koorzanger zong ik in het verleden onder andere bij koren als Studium Chorale. Momenteel zing ik nog regelmatig bij Vocal Group Fusion. Parallel aan mijn muzikale bestaan volgde ik een ander pad; ik studeerde onder meer wiskunde en natuurkunde, promoveerde in wiskundige economie en ben in het dagelijks leven werkzaam als directeur Digital bij pensioenuitvoerder APG.

Ed Smeets, secretaris

Na mijn priesterwijding heb ik onder supervisie van pastoor Dr. A. Kurris kerkmuziek mogen studeren met een specialisatie in Gregoriaans. Naast mijn werk als deken van Venray en als vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het bisdom ben ik graag actief voor de St. Gregoriusvereniging Roermond. Ik zing o.a. in Schola Maastricht en koester van harte het streven van het VNK-Limburg om steeds meer een Verbindend Netwerk Koorzang Limburg te worden. In mijn werk in de parochies en voor de St. Gregoriusvereniging zie ik hoeveel vreugde en saamhorigheid mensen in het samen zingen kunnen vinden en uitstralen: een onmisbaar element in onze Limburgse muziekcultuur.

Wim Fredrix, penningmeester

Na mijn studie economie, langs eerst een periode in het onderwijs te hebben doorgebracht, ben ik in het openbaar bestuur terechtgekomen. Ik heb de eer gehad om 40 jaar de publieke zaak te dienen bij Provincie Limburg. Wat betreft de koorzang kun je spreken over een late roeping. Ik ben in 2011 gaan zingen bij gemengd koor Crescendo in Doenrade, onder leiding van Ton Kropivšek. Ik heb mogen ervaren dat zingen, weliswaar op geheel andere wijze dan sport, je geest ontspant, vrijmaakt en vooral verruimt. Een ervaring die ik heel graag andere nog-niet-overtuigde zangtalenten ook wil laten beleven. Van meet af aan vond ik het interessant om zo nu en dan ideeën te lanceren, waarbij de koorzang aansluit bij gebeurtenissen en zichzelf in de context van die gebeurtenis aan een breder publiek kan tonen, buiten de traditionele concerten.

Leo Zeegers, bestuurslid

Na mijn studie rechten ben ik dan 25 jaar actief geweest bij 2 werkgeversorganisaties in Limburg. In eerste instantie als juridisch adviseur maar al snel beleidsmatig als secretaris met vooral verantwoordelijkheid voor de sociale beleidsvelden (arbeidsmarkt onderwijs). Vanaf 2004 ben als zzp’er manager geweest van 2 grote woonboulevards in Heerlen en Utrecht. Afwisselend werk. Sinds 2020 ben ik met pensioen. Het zingen  startte in een jeugdkoor maar raakte daarna uit het zicht tot 2001 toen ik lid ben geworden van het Maasbrees mannenkoor (MMK) nu onder leiding van Jan Mertens. En na mijn pensioen vond ik leuk mijn bestuurlijke kwaliteiten in te zetten voor het koorwezen en zit ik in de besturen van mijn eigen mannenkoor, de Provinciale en landelijke mannenkoorbond KNZV en onlangs van het provinciale korennetwerk VNK-Limburg.

Paul Voncken, bestuurslid

Paul Voncken

Ik kom uit een geslacht van regionaal bekende amateurdirigenten. Mijn carrière als musicus begon op mijn 13e achter het kerkorgel in mijn geboortedorp Genhout. Tegelijkertijd met de studies schoolmuziek, koor- en orkestdirectie begon ik eind jaren zeventig met dirigeren. Eerst bij het plaatselijke kerkkoor, later bij vocale ensembles (zowel klassiek als lichte muziek), een oratoriumkoor, en vooral: mannenkoren, waaronder twee periodes bij de bekende Mastreechter Staar. Naast mijn huidige dirigeeractiviteiten ben ik nog actief als onder meer koorcoach en componist/arrangeur. Mijn loopbaan in het muziekonderwijs heb ik lang geleden ingeruild voor een baan als beleidsadviseur voor onder andere kunst en cultuur in gemeenteland. De laatste jaren zijn daar ook bestuurlijke klussen bij gekomen, zoals voorzitterschap van de Vrienden van philharmoniezuidnederland en bestuurslid bij muziekschool SMK muziek & dans in Kerkrade.

Ik hoop met mijn bestuursdeelname in VNK-L bij te dragen aan de instandhouding van onze rijke Limburgse koorcultuur en -traditie. Limburg mót blieve zènge!