Even voorstellen

Wij stellen ons graag aan je voor...

Tim Schulteis, voorzitter

Ik studeerde koordirectie en solozang aan het Conservatorium in Maastricht. De afgelopen jaren, tot aan de Corona-crisis, ben ik actief geweest als dirigent van diverse koren (van kamerkoor tot mannenkoor). Als koorzanger zong ik in het verleden onder andere bij koren als Studium Chorale. Momenteel zing ik nog regelmatig bij Vocal Group Fusion. Parallel aan mijn muzikale bestaan volgde ik een ander pad; ik studeerde onder meer wiskunde en natuurkunde, promoveerde in wiskundige economie en ben in het dagelijks leven werkzaam als directeur Digital bij pensioenuitvoerder APG.

Ed Smeets, vice-voorzitter

Na mijn priesterwijding heb ik onder supervisie van pastoor Dr. A. Kurris kerkmuziek mogen studeren met een specialisatie in Gregoriaans. Naast mijn werk als deken van Venray en als vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het bisdom ben ik graag actief voor de St. Gregoriusvereniging Roermond. Ik zing o.a. in Schola Maastricht en koester van harte het streven van het VNK-Limburg om steeds meer een Verbindend Netwerk Koorzang Limburg te worden. In mijn werk in de parochies en voor de St. Gregoriusvereniging zie ik hoeveel vreugde en saamhorigheid mensen in het samen zingen kunnen vinden en uitstralen: een onmisbaar element in onze Limburgse muziekcultuur.

Ubbo van Piggelen, secretaris en penningmeester a.i.

Mijn eerste ervaring met koorzingen is in 1968 geweest, toen ik als student ben gaan meedoen aan de maandelijkse ‘Bachcantates’ in Utrecht. Vreemd genoeg is het daarbij gebleven, tot 2000, toen ik via mijn vrouw de Heerlense Oratoriumvereniging leerde kennen. Luisterend naar een generale repetitie, wilde ik ook in een koor. Zo ben ik vanaf 2000 meteen in het bestuur van de Heerlense Oratoriumvereniging terechtgekomen, waar ik veel concerten heb georganiseerd. Leuk werk! Dat organiseren bleek goed te passen bij het VNK-Limburg. En zo trad ik in 2012 tot het bestuur van het VNK-Limburg toe. Ook heb ik zitting in het landelijk bestuur van de KBZON, de bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland. Ook ben ik betrokken bij het bestuur van Ensemble 88, een kamermuziekgezelschap dat hedendaagse klassieke muziek uitvoert.

Leo Zeegers, bestuurslid

Na mijn studie rechten ben ik dan 25 jaar actief geweest bij 2 werkgeversorganisaties in Limburg. In eerste instantie als juridisch adviseur maar al snel beleidsmatig als secretaris met vooral verantwoordelijkheid voor de sociale beleidsvelden (arbeidsmarkt onderwijs). Vanaf 2004 ben als zzp’er manager geweest van 2 grote woonboulevards in Heerlen en Utrecht. Afwisselend werk. Sinds 2020 ben ik met pensioen. Het zingen  startte in een jeugdkoor maar raakte daarna uit het zicht tot 2001 toen ik lid ben geworden van het Maasbrees mannenkoor (MMK) nu onder leiding van Jan Mertens. En na mijn pensioen vond ik leuk mijn bestuurlijke kwaliteiten in te zetten voor het koorwezen en zit ik in de besturen van mijn eigen mannenkoor, de Provinciale en landelijke mannenkoorbond KNZV en onlangs van het provinciale korennetwerk VNK-Limburg.

Wim Fredrix, bestuurslid

Na mijn studie economie, langs eerst een periode in het onderwijs te hebben doorgebracht, ben ik in het openbaar bestuur terecht gekomen en heb ik de eer om nu al meer dat 30 jaar de publieke zaak te dienen bij Provincie Limburg.  Voor wat betref de koorzang kun je spreken over een late roeping. Ik ben in 2011 gaan zingen bij gemengd koor Crescendo in Doenrade o.l.v. Ton Kropivšek. Ik heb mogen ervaren dat zingen, weliswaar op geheel andere wijze dan sport, je geest ontspant, vrijmaakt en vooral verruimt. Een ervaring die ik daarna heel graag anderen nog niet overtuigde zangtalenten ook wil laten beleven. Van meet af aan vond ik het interessant om zo nu en dan ideeën te lanceren, waarbij de koorzang aansluit bij gebeurtenissen en zichzelf in de context van die gebeurtenis aan een breder publiek kan tonen, buiten de traditionele concerten.