Even voorstellen

Wij stellen ons graag aan je voor...

Tim Schulteis, voorzitter

Voorzitter VNK-Limburg sinds 2022.

Ed Smeets, vice-voorzitter

Na mijn priesterwijding heb ik onder supervisie van pastoor Dr. A. Kurris kerkmuziek mogen studeren met een specialisatie in Gregoriaans. Naast mijn werk als deken van Venray en als vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het bisdom ben ik graag actief voor de St. Gregoriusvereniging Roermond. Ik zing o.a. in Schola Maastricht en koester van harte het streven van het VNK-Limburg om steeds meer een Verbindend Netwerk Koorzang Limburg te worden. In mijn werk in de parochies en voor de St. Gregoriusvereniging zie ik hoeveel vreugde en saamhorigheid mensen in het samen zingen kunnen vinden en uitstralen: een onmisbaar element in onze Limburgse muziekcultuur.

Ubbo van Piggelen, secretaris en penningmeester a.i.

Mijn eerste ervaring met koorzingen is in 1968 geweest, toen ik als student ben gaan meedoen aan de maandelijkse ‘Bachcantates’ in Utrecht. Vreemd genoeg is het daarbij gebleven, tot 2000, toen ik via mijn vrouw de Heerlense Oratoriumvereniging leerde kennen. Luisterend naar een generale repetitie, wilde ik ook in een koor. Zo ben ik vanaf 2000 meteen in het bestuur van de Heerlense Oratoriumvereniging terechtgekomen, waar ik veel concerten heb georganiseerd. Leuk werk! Dat organiseren bleek goed te passen bij het VNK-Limburg. En zo trad ik in 2012 tot het bestuur van het VNK-Limburg toe. Ook heb ik zitting in het landelijk bestuur van de KBZON, de bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland. Ook ben ik betrokken bij het bestuur van Ensemble 88, een kamermuziekgezelschap dat hedendaagse klassieke muziek uitvoert.

Wim Fredrix, bestuurslid

Na mijn studie economie, langs eerst een periode in het onderwijs te hebben doorgebracht, ben ik in het openbaar bestuur terecht gekomen en heb ik de eer om nu al meer dat 30 jaar de publieke zaak te dienen bij Provincie Limburg.  Voor wat betref de koorzang kun je spreken over een late roeping. Ik ben in 2011 gaan zingen bij gemengd koor Crescendo in Doenrade o.l.v. Ton Kropivšek. Ik heb mogen ervaren dat zingen, weliswaar op geheel andere wijze dan sport, je geest ontspant, vrijmaakt en vooral verruimt. Een ervaring die ik daarna heel graag anderen nog niet overtuigde zangtalenten ook wil laten beleven. Van meet af aan vond ik het interessant om zo nu en dan ideeën te lanceren, waarbij de koorzang aansluit bij gebeurtenissen en zichzelf in de context van die gebeurtenis aan een breder publiek kan tonen, buiten de traditionele concerten.

ASP_20190327_0001

Jan van Hoef, bestuurslid

In 2003 was ik betrokken bij de oprichting van Giocoso, een nieuw kinderkoor in Weert. Kort na de start van dit koor werd ik voorzitter/secretaris van dit koor. Toen Giocoso, tien jaar later, was uitgegroeid tot een jeugdkoor hebben koorleden het voorzitterschap en het secretariaat overgenomen. Inmiddels valt Giocoso in de categorie vrouwenkoren. Sinds 2015 ben ik voorzitter van de Samenwerkende Koren Groenewoud in Weert. Dit is een groep van 5 koren die onder leiding staan van dirigente Rita Scheffers. Het lidmaatschap van het VNK-Limburg bestuur wil ik graag vanuit mijn passie voor koormuziek invullen.

Chris Kuijpers, bestuurslid

Al jaren zet ik mij met veel plezier in voor de kinder- en jeugdkoorzang. Dat heeft zijn oorsprong bij het bestuur van de Limburgse Koorschool Cantarella en heeft zich vandaaruit uitgebreid tot allerlei activiteiten in projecten en werkgroepen. Begin 2017 ben ik vervolgens toegetreden tot het bestuur van het VNK-Limburg. Zelf ben ik ook sinds jaar en dag koorzanger en hoop als VNK-Limburg-netwerker mijn steentje aan de koorzang (die van de jeugd in het bijzonder) te kunnen bijdragen.

Sieske Haan, projectmedewerker

Ik zorg voor de organisatorische ondersteuning van het VNK-Limburg. Specifiek houdt dit in dat ik samen met het VNK-Limburg verantwoordelijk ben voor de organisatie van diverse koorzang gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan de organisatie van de Limburgse Koordagen en het project Vrijheid maak je samen. Daarnaast ben ik een vraagbaak voor Limburgse koren en koorzangers.