Bijdrageregelingen

Als koornetwerk treden we binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doen we door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten. Hieronder vind je een overzicht van onze huidige bijdrageregelingen in 2021.

Bijdrageregelingen

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de betreffende regeling.

SamenDOOR!-regeling 2021-2022

SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijv. in verenigingsverband muziek te beoefenen. De SamenDOOR!-regeling is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner.

Vitaliteitsfonds 2021-2022

Wij willen de koorwereld een klein zetje in de rug geven om uiteindelijk weer de vitaliteit te hervinden die zo kenmerkend was voor de koorzang in Limburg vóór Corona. Daarom staat voor ons 2022 in het teken van doorstarten en vernieuwen zodat we uiteindelijk sterker uit de huidige crisis kunnen komen dan hoe we erin zijn gegaan. Zoals aangekondigd willen wij komende tijd graag met jullie in gesprek over huidige trends en ontwikkelingen die er spelen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in jullie plannen en hoe we vanuit het VNK-Limburg hierbij kunnen helpen. Daarbij past nu een robuuste financiële bijdrageregeling die laagdrempelig is en de initiatieven van onderop snel kan bedienen, namelijk het Koren Vitaliteitsfonds. De middelen van het fonds worden door de Provincie Limburg ter beschikking gesteld.