Bijdrageregelingen

Als koornetwerk treden we binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doen we door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten. Hieronder vind je een overzicht van onze huidige bijdrageregelingen in 2021.

Bijdrageregelingen

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de betreffende regeling.

Ontwerp zonder titel (9)

Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om de Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs aan te vragen voor muziekverenigingen en koren die een samenwerking aan willen gaan met het onderwijs. We streven ernaar om in samenwerking met alle belanghebbenden een nieuwe fase van deze activiteiten te ondersteunen. Veel zal daarbij afhangen van de mogelijkheden die de provincie ons geeft.

Ontwerp zonder titel (10)

Vitaliteitsfonds 2021-2022

Wij willen de koorwereld door inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingen te zoeken en die te ondersteunen. De budgetten en procedures voor aanvragen zullen begin 2023 bekend worden gemaakt.