Bijdrageregelingen

Als koornetwerk treden we binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doen we door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Hieronder vind je een overzicht van onze huidige bijdrageregelingen in 2021.

Bijdrageregelingen

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de betreffende regeling.

Het VNK-Limburg Corona Noodfonds

Koren kunnen door de omstandigheden van lock-down en andere coronamaatregelen geconfronteerd worden met extra kosten. Denk aan huren van ander ruimten die goed geventileerd kunnen worden, de kosten voor een goede camera om met online hulpmiddelen te kunnen werken, de aanschaf van een CO2 meter om de juiste ventilatiegraad te kunnen bepalen enzovoorts.

Het VNK-Limburg heeft van de Provincie Limburg middelen gekregen om koren tegemoet te komen in deze extra kosten. We hebben een eenvoudige, laagdrempelige procedure opgesteld. Let wel: de kosten moeten corona-gerelateerd zijn en een duidelijk doel het koor in staat te stellen te repeteren en op te treden op een veilige manier.

SamenDOOR!-regeling 2021

SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijv. in verenigingsverband muziek te beoefenen. De SamenDOOR!-regeling is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner.

Bubbelfonds

Het Bubbelfonds is er om verrassende ideeën met een laagdrempelig karakter bij koren mogelijk te maken. Projecten die de creativiteit van koren prikkelen en daarmee andere koren inspireren en stimuleren komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Daarnaast wil het VNK-Limburg met deze regeling koren nieuwe mogelijkheden laten ontdekken, uitvoeren en uitdragen. Wanneer de koorzang op een vernieuwende manier in de spotlight wordt gezet, wordt de koorzang in Limburg versterkt.

Kinderbubbelfonds

Het Kinderbubbelfonds is er om kinderen in aanraking te laten komen met (kinder)koorzang. Het gaat om het actief betrekken van kinderen bij zingen, koren en koormuziek. We stimuleren om (nieuwe) initiatieven te laten opborrelen en dingen te proberen door buiten de bubbel te denken. Het doel: kinderen aan het zingen krijgen. Projecten die hierbij aansluiten komen in aanmerking voor deze regeling.

Topkorenfonds

Het Topkorenfonds is er voor ontwikkeling en exposure van succesvolle koren, welke tijdens het Open Limburgs Korenfestival, onderdeel van de Limburgse Koordagen, hoger dan 270 punten hebben behaald. Zij zijn de middenkaderscholing vaak ontgroeid vanwege het hoge niveau. Daarom hebben we voor deze doelgroep een andere bijdrageregeling ontwikkeld, waarmee deze koren kunnen inzetten op scholing en ontwikkeling op eigen niveau. Denk aan het organiseren van workshops of het kunnen neerzetten van topprestaties tijdens grote festivals.

Koorscholingsfonds

Elk koor presteert beter door koorscholing. Je koor gaat beter zingen, geeft een mooiere uitvoering, de koorleden krijgen meer plezier in het zingen en het geheel heeft meer uitstraling. Wij vinden dat bij de vraag naar koorscholing het koor in eerste instantie zelf de beste keuze kan maken. Daarom ondersteunen we jullie als Limburgse zangverenigingen met een eenmalige bijdrage in de koorscholing.