Mijn VNK-Limburg

Er zijn veel ontwikkelingen in de koorwereld die de verenigingen en projecten raken. Het VNK-Limburg is als kenniscentrum voor de koorzang in het algemeen en de koren in het bijzonder, de bundeling van kennis over en kennis voor de koorzang. Die betrokkenheid uit zich onder andere in de ondersteuning van veranderingsprocessen bij koren zoals actief leden werven, strategische verkenning en financiële verbeteringen.

Door ons netwerk in de provincie en in het landelijke Koornetwerk Nederland, zijn we in staat snel in te spelen op nieuwe situaties. Onze rol in het terugdringen van de coronacrisis is daar een voorbeeld van. Ook daar werden we in ruime mate gesteund door financiën van de provincie.

Maar het VNK-Limburg doet meer: het stimuleert de ontwikkeling van jonge (aspirant)dirigenten door het laten ontwikkelen van lesprogramma’s, het initiëren van overleg tussen dirigenten op alle niveaus, en het bijdragen in de
kosten van lesgeld voor training bij de regionale muziekscholen. Het VNK-Limburg informeert over ontwikkelingen die relevant zijn voor koren via een digitale nieuwsbrief en social media.

De website van het VNK-Limburg is het beginpunt voor veel van de diensten die het aan de koren en koorzang kan bieden. We publiceren graag de concerten van koren, bieden ondersteuning van verandertrajecten en stellen geld ter beschikking voor het op een inspirerende manier uitdragen van de pracht van de koorzang in Limburg. We organiseren festivals waarbij in sommige gevallen, voor de koren die dat willen, een professionele jury punten geeft voor een
optreden. Een advies over de uitgevoerde werken hoort daar te allen tijde bij.

De website biedt ook letterlijk inzicht in de omgeving van de koren. Op de korenkaart staan duidelijk op een landkaart de repetitielocaties van koren die zo’n vermelding willen hebben. En dat geselecteerd op genre en soort koor.

Je krijgt deze faciliteiten door je geheel gratis aan te melden. Het VNK-Limburg verwerkt de gegevens volgens de richtlijnen van de algemeen aanvaarde AVG regeling.

Aanmelden van evenementen voor de agenda