Ontdek de koorwereld

Het Verbindend Netwerk Koorzang is er voor alle soorten koorzang in Limburg. Maar er zijn meer spelers in het veld die koorzang op een of andere manier promoten: bonden die op landelijk niveau werken en zich richten op de ondersteuning van een bepaald type koor; stichtingen die zich bezighouden met het organiseren van festivals, waar koren elkaar kunnen treffen en zich kunnen presenteren.

Landelijk netwerk

Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland is belangenbehartiger voor de Nederlandse koorsector. De organisatie vertegenwoordigt op dit moment 19 landelijke korenbonden en koororganisaties. Met ruim 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenvertegenwoordiger in Nederland. Het verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland.

Koorbonden

BALK03623_web

Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek (BALK)

Deze landelijke bond ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. Dit doen ze onder meer door het faciliteren van workshops en festivals, of bijvoorbeeld door te helpen met het maken van afspraken met Buma.

KBZON logo

Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland KBZON

De KBZON stelt koren in staat zich geheel te wijden aan hun passie: zingen. Deze bond werkt samen met partners om het diensten- en productaanbod veelzijdig, flexibel en betaalbaar te houden. De slogan van de KBZON is: KBZON uw partner in koorpassie. Het doel van de KBZON is het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de actieve koorzangbeoefening. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het onderhouden van contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
  2. het bevorderen van onderlinge uitwisseling van ervaring;
  3. het verstrekken van adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.
SGV LOGO

Sint Gregoriusvereniging Bisdom Roermond (SGV)

Ter uitvoering van de besluiten van de Bisschoppenconferentie en op wens van de bisschop van Roermond is daarom op 17 december 2012 de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond opgericht. Deze vereniging heeft tot doel in samenhang met de R.K. godsdienst op gezag en onder leiding van de bisschop van Roermond de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover te waken volgens de geldende voorschriften en bepalingen voor de Katholieke Kerk in het algemeen en voor het bisdom Roermond in het bijzonder.

kczb logo

Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)

De KCZB is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder. Door middel van een uitgekiend servicepakket en een goed geoutilleerd kantoor wordt aan de aangesloten verenigingen en stichtingen service verleend in de ruimste zin van het woord.

Logo_knzv_2_1

Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV)

Het KNZV staat voor Koninklijk Nederlands Zangersverbond, de enige grote mannenkoororganisatie in ons land. Het KNZV is eigenlijk een federatie van vijf regionale verenigingen. Bij deze KNZV-verenigingen zijn de koren (in totaal circa 230) aangesloten.

Chorverband_Logo_RGB_300dpi-280x300

ChorVerband NRW e.V.

Met bijna 3000 koren en meer dan 200.000 leden is Der ChorVerband NRW, gezeteld in Dortmund, de grootste koorbond van Nordrhein-Westfalen.

Koorfestivals

In en rond Limburg worden verschillende grote korenfestivals georganiseerd. Alle initiatieven hebben de promotie van koormuziek voor ogen. Om van elkaars ervaringen te leren en om op die manier elkaar te versterken is een jaarlijks netwerkmoment in het leven geroepen. Dat biedt de afzonderlijke organisaties de mogelijkheid tot uitwisseling, promotie van elkaars evenementen en in gezamenlijkheid te komen tot een groter bereik van zowel publiek als koren. Ook vertegenwoordigers van politiek, pers en andere navenante festivalorganisaties worden regelmatig bij dit overleg uitgenodigd. Daarmee creëert VNK-Limburg het gewenste bescheiden doch effectieve platform voor koor-gerelateerde festivalorganisaties. Sinds 2019 heeft dit overleg een plek tijdens de Limburgse Koordagen.

OLKF Zaterdag-PascalMoors.jpg-80

Klankkleur Festival

Tijdens het jaarlijkse Klankkleur Festival organiseert het VNK-Limburg open podia en optredens voor koren waaraan koren van alle genres en groottes uit Limburg en daarbuiten kunnen deelnemen.

CantaRode

CantaRode

Een internationaal koorfestival voor ambitieuze kamerkoren dat jaarlijks plaatsvindt op diverse locaties in Kerkrade, Zuid-Limburg en de Euregio (België en Duitsland).

Musica Sacra

Musica Sacra

Een kunstenfestival in Maastricht vol muziek – van gregoriaans tot hedendaags, van west naar oost, van delicaat tot groots – met dans, theater, performance, film en beeldende kunst.

Festival vocallis

Festival Vocallis

Kleinschalige concerten op bijzondere locaties, waarin de zangstem centraal staat en er volop ruimte is voor onbekende muziek.