Koren Vitaliteitsfonds

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van alle Limburgse amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten. Lees meer.

Doorstarten en vernieuwen – Koren Vitaliteitsfonds VNK-Limburg
Wij willen de koorwereld een zetje in de rug geven om uiteindelijk weer de vitaliteit te hervinden die zo kenmerkend was voor de koorzang in Limburg vóór Corona en om weerbaar te zijn tijdens het weer opleven van de pandemie in Nederland.

Daarom staat voor ons 2022 in het teken van doorstarten en vernieuwen zodat we uiteindelijk sterker uit de huidige crisis kunnen komen dan we er in zijn gegaan. Zoals aangekondigd willen wij komende tijd graag met jullie in gesprek over huidige trends en ontwikkelingen die er spelen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in jullie plannen en hoe we vanuit het VNK-Limburg hierbij kunnen helpen. Daarbij past nu een robuuste financiële bijdrageregeling die laagdrempelig is en de initiatieven van onderop snel kan bedienen, namelijk het Koren Vitaliteitsfonds. De middelen van het fonds zijn beschikbaar gesteld door de provincie Limburg.

Lees meer...

Koren Vitaliteitsfonds, waarom?

Het VNK-Limburg wil door het instellen van het Koren Vitaliteitsfonds op een laagdrempelige, snelle wijze koren in staat stellen initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de vitaliteit en continuïteit van het koor.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering op basis van het in te dienen initiatief, waarbij een maximum van € 750,- per koor geldt. De eventueel te verstrekken ondersteuning is niet automatisch 750€. De hoogte van het bedrag hangt af van de omvang van het initiatief en de bijdrage tot de koorzang.  Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 100 % van het bedrag overgemaakt. Na afloop dient een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten en een korte beschrijving van het uitgevoerde initiatief aangeleverd te worden.
 • Voor bijdragen hoger dan € 750,- dient voorafgaand aan het project een verzoek ingediend te worden dat minimaal het volgende dient te bevatten
  • Een projectbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten inclusief eigen bijdragen en van de voorziene uitgaven. Deze uitgaven dienen redelijkerwijze aangetoond te worden, bijv. met offertes of prijsopgaven.
  • Een projectplan: een omschrijving van de doelstelling van het project en activiteiten die daarvoor moeten worden verricht, een tijdsplanning en de resultaten die dienen te worden bereikt.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het een bijdrage aanvragen voor het Koren Vitaliteitsfonds 2021-2022. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 15 november 2021 t/m 31 oktober 2022.

Reeds ingediende aanvragen voor de tot nu toe gehanteerde regelingen zullen wij in alle redelijkheid alsnog in behandeling nemen en doorgeleiden naar deze nieuwe regelingen.

Daarnaast wordt nadrukkelijk de mogelijkheid geboden een aanvraag voor te leggen tijdens de komende gesprekken met het VNK-bestuur.

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Ook worden verdere maatwerk afspraken gemaakt over de wijze van afhandeling.

 

Voorwaarden

Kleine projecten:

 1. Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden óf een projectkoor;
 2. Koren kunnen slechts eenmaal per twaalf maanden een aanvraag indienen;
 3. Aanvragen worden ingediend in de periode 15 november 2021 t/m 31 oktober 2022;
 4. Op het moment van aanvragen zijn de kosten daadwerkelijk gemaakt (kopieën van facturen);
 5. Het koor vult het volledige online aanvraagformulier in;
 6. Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
 7. Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 8. Over afwijzingen of toewijzingen wordt niet gecorrespondeerd.

Grote projecten:

 • De bovenstaande punten en
 • een projectbegroting met inzicht in verwachte kosten, opbrengsten en overige partijen die mee financieren;
 • punt 4 vervalt voor deze aanvragen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Foto’s Limburgse Koordag 2022

Foto’s Limburgse Koordag 2022 Bekijk hier de foto’s van de Limburgse Koordag op 6 november 2022.

Lees meer

Fusion uitgeroepen tot Limburgs Koor van het Jaar 2022

Op zondag 6 november 2022 stond Theater De Maaspoort in Venlo in het teken van de Limburgse Koordag 2022, georganiseerd door het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg). Tijdens het Klankkleur-Festival namen 11 koren deel. Er vonden prachtige optredens plaats waarbij koren kans maakten op allerlei prijzen. Fusion onder leiding van Esther Zaad werd uitgeroepen tot…

Lees meer