Koren Vitaliteitsfonds

Doorstarten en vernieuwen – Koren Vitaliteitsfonds VNK-Limburg
Wij willen de koorwereld een klein zetje in de rug geven om uiteindelijk weer de vitaliteit te hervinden die zo kenmerkend was voor de koorzang in Limburg vóór Corona.

Daarom staat voor ons 2022 in het teken van doorstarten en vernieuwen zodat we uiteindelijk sterker uit de huidige crisis kunnen komen dan hoe we erin zijn gegaan. Zoals aangekondigd willen wij komende tijd graag met jullie in gesprek over huidige trends en ontwikkelingen die er spelen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in jullie plannen en hoe we vanuit het VNK-Limburg hierbij kunnen helpen. Daarbij past nu een robuuste financiële bijdrageregeling die laagdrempelig is en de initiatieven van onderop snel kan bedienen, namelijk het Koren Vitaliteitsfonds.

Eén regeling

Vooralsnog tot en met 2022 hanteren we één regeling die breed van opzet is en waarmee we ook op de actuele situatie kunnen inspelen.  Deze bijdrageregeling blijft enerzijds inspelen op bijvoorbeeld extra kosten die verband houden met  coronamaatregelen. Anderzijds richt deze bijdrageregeling zich vooral op initiatieven die ervoor zorgen dat koorwereld  weer haar kracht kan herwinnen.  Met opzet hebben wij dit breed geformuleerd en zijn we benieuwd naar jullie voorstellen en ideeën.

De bijdrage

In grote lijnen willen we een bijdrage van maximaal € 750,- aan kleinschalige initiatieven leveren. Daartoe zal het verzoek een compacte beschrijving moeten bevatten van het initiatief, waarom het bijdraagt aan het verstevigen van de continuïteit van jullie koor en de kosten die dat met zich meebrengt. Tevens zijn wij erin geïnteresseerd waarom zonder een extra bijdrage de uitvoering ervan in het gedrang komt.

Voor de grootschaligere initiatieven die een bijdrage van meer dan € 750 vragen, zien wij graag het initiatief in een projectplan beschreven inclusief een uitgewerkte begroting.

Oude stimuleringsregelingen

De tot nu toe gehanteerde stimuleringsregelingen: het Kinderbubbelfonds, het Koorscholingsfonds, het Topkorenfonds, het Bubbelfonds - zetten we tot nader order even in de ijskast ten gunste van deze meer generieke laagdrempelige bijdrageregeling. Echter initiatieven die eerder gehonoreerd zouden worden onder deze specifieke regelingen zijn goed onder te brengen onder deze regeling. Het Corona Noodfonds gaat op in deze brede regeling , die voorlopig ook ruimte blijft bieden voor een bijdrage in de extra kosten i.v.m. coronamaatregelen.