Skip to content

Topkorenfonds

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Topkorenfonds, waarom?

Het Topkorenfonds is er voor de ontwikkeling en exposure van succesvolle koren. Deze koren zijn tijdens de Limburgse Koordagen benoemd tot Limburgs Koor van het Jaar. Deze koren zijn de middenkaderscholing vaak ontgroeid vanwege hun hoge kwalitatieve niveau. Het VNK-Limburg ontwikkelt daarom voor deze doelgroep een andere bijdrageregeling. Met deze regeling kunnen deze koren inzetten op scholing en ontwikkeling op hun eigen niveau. Denk aan het organiseren van workshops of het kunnen neerzetten van topprestaties tijdens grote festivals en op (inter)nationale podia.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage van 50% in het tekort in hun begroting voor de activiteit, waarbij een maximum van € 1.000,- per koor per jaar geldt. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van de activiteit en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor hebben we alle facturen nodig.
 • Voor 2019 heeft het VNK-Limburg voor alsnog € 10.000,- beschikbaar.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor het Topkorenfonds 2019. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juli 2019 t/m 31 december 2019.

Aan te leveren documenten via online aanvraagformulier - voorafgaand aan de activiteit

 • Een begroting: een overzicht van inkomsten inclusief eigen bijdragen en uitgaven
 • Een projectplan: een korte omschrijving van de besteding

Aan te leveren documenten via e-mail - na afloop van de activiteit

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Indien de aanvraag is goedgekeurd en de activiteit heeft plaatsgevonden, dient een afrekening, inclusief de facturen en een kort inhoudelijk verslag aangeleverd te worden aan: secretaris@vnk-limburg.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 • Voor koren die tijdens het Open Limburgs Korenfestival (t/m editie 2018), onderdeel van de Limburgse Koordagen, boven de 270 punten hebben behaald. En voor koren die tijdens het Open Limburgs Korenfestival (vanaf editie 2019), onderdeel van de Limburgse Koordagen, boven de 270 punten hebben behaald in de categorie A;
 • Ten behoeve van koorscholing op hoog niveau (bijv. organiseren van workshop);
 • Óf ten behoeve van festivaldeelname op hoog niveau (bijv. deelname aan EK of WK);
 • Het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zetelt in Limburg;
 • Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden. Projectkoren of scholingsinstituten komen niet in aanmerking voor deze bijdrage;
 • De activiteit (workshop of festivaldeelname) vindt plaats in 2019;
 • Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen;
 • Aanvragen worden ingediend in de periode 1 juli 2019 t/m 31 december 2019;
 • Het koor vult het volledige online aanvraagformulier in;
 • Het koor levert een projectplan en begroting aan (als bijlage bij het online aanvraagformulier);
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van de activiteit ontvangt het VNK-Limburg een afrekening op basis van facturen via secretaris@vnk-limburg.nlwaaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
 • Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
 • Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 • Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Muzikale Theatertour Vrijheid maak je samen

De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen september 2019 en maart 2020 via de Liberation route door heel Limburg. De voorstelling bestaat uit de jeugdopera Brundibár en een uitvoering van lokale muziekverenigingen die onder andere de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brengen. Voor het landelijke themajaar Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding…

Lees meer

Première compositie 75 Jaor Vreej

Start viering 75 jaar vrijheid met 100 muzikanten en zangers Zaterdag 29 juni a.s. vindt dé Kick-Off van het project Vrijheid maak je samen plaats bij Adams Muziekcentrale te Ittervoort. Een gezamenlijk project van de drie provinciale muziekbonden: de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen…

Lees meer