Dit zijn de VNK-Limburg Inspiratiekoren 2023

De afgelopen maanden deden we een oproep om je eigen of een ander koor aan te dragen voor de titel 'VNK-Limburg Inspiratiekoor 2023'. In totaal is het aanmeldformulier 292 maal ingevuld, voor 42 verschillende koren. We zijn blij om te zien dat de campagne zoveel reacties van koorleden, publiek en andere bij het koorleven betrokken mensen heeft opgeleverd! 

Uit de binnengekomen reacties selecteerde het bestuur 8 koren die zich op zaterdag 20 mei in Kerkrade mochten presenteren. Uiteindelijk zijn hieruit 4 koren gekozen die eruit sprongen. Op het Klankkleur-Festival 2022 waren al 2 koren benoemd en nu is de groep compleet. Met trots presenteren we de VNK-Limburg Inspiratiekoren 2023:

Selectie

Er zijn verschillende manieren waarop een koor inspirerend kan zijn. De meest voor de hand liggende manier is hoog scoren bij wedstrijden. Echter, er zijn ook koren die erin slagen door hun uitstraling of met hun projecten te laten zien de trends van dalende ledenaantallen en stijgende gemiddelde leeftijd te keren. En er zijn koren die kinderen en jeugdigen motiveren voor het zingen in koorverband. De keuze van de inspiratiekoren is een afspiegeling van de relevante ontwikkelingen voor ons koorleven: jeugd laten zingen, continuïteit van bestaande koren en Limburg als de kwalitatieve top van het Nederlandse koorleven. Sommige koren slagen er zelfs in verschillende elementen te combineren.

Laat je inspireren!

Houd de komende periode onze socials en nieuwsbrieven in de gaten om te ontdekken waarom juist deze 6 koren deze titel verdienen. De inspiratiekoren laten de komende twee jaar zeker van zich horen. Onderdeel van de regeling is ook dat andere verenigingen de inspiratiekoren met financiële bijdrage van VNK-L, kunnen uitnodigen voor hun eigen bijzondere concert. Wil jij samenwerken met een van de inspiratiekoren? Neem dan contact op met het betreffende koor en dien gezamenlijk een aanvraag in bij VNK-Limburg.