Koornetwerk Nederland heeft op 27 november 2021 het koorprotocol geactualiseerd n.a.v. de coronamaatregelen die 28 november 2021 van kracht worden. Belangrijkste maatregel is dat kunst- en cultuurbeoefening (en dus ook repetities en uitvoeringen) tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is ingrijpend voor veel koren. Lees het bericht in Corona Actueel: https://koornetwerk.nl/corona-actueel/ Het geactualiseerde protocol vinden jullie hier: https://koornetwerk.nl/nieuws/protocol/

We realiseren ons dat de jongste maatregelen ingrijpend zijn voor veel koren. Er werd immers druk gerepeteerd voor kerstuitvoeringen en die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het vaak al eerder uitgestelde (kerst)concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken.