VNK-L Inspiratiekoor

De Meulezengers: “Door onze ommezwaai zijn we alleen maar gegroeid"

De Meulezengers uit Venlo is een mannenkoor dat zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en daarmee de titel ‘VNK-Limburg Inspiratiekoor 2023’ won. Weg met de zwarte pakken. Weg met de muziekmappen. Ook de muziek zelf is afgestoft en moderner geworden. Die moderne liedjes zingen de leden uit het hoofd. “Door onze ommezwaai zijn we amper een lid verloren. Ons koor is alleen maar gegroeid”, vertellen voorzitter Rob van Onna en vicevoorzitter Carol Caubo.

“Nu wij de titel Inspiratiekoor 2023 hebben gewonnen, lijkt het alsof we een plotselinge verandering hebben ondergaan, maar het is een proces waar we al ruim tien jaar in zitten. Toen besloten we om dat stoffige mannenkoor in zwart pak en met Franse, Russische en Byzantijnse liederen af te zweren. Nu dragen we een grijze broek en vlotte witte of zwarte blouse, met of zonder gilet. Ook onze muziek is moderner geworden: we zingen bijvoorbeeld nummers van The Beatles, Ramses Shaffy en Rowwen Hèze. Liedjes die lekker in het gehoor liggen. Dat is een hele ommekeer geweest. Voor sommigen was het een revolutie, net als het wegleggen van de muziekmappen om uit het hoofd te gaan zingen.”

“De mappen hebben we aan de kant geschoven, omdat we meer betrokken wilden zijn bij wat onze dirigente wil en een andere uitstraling wilden dan dat oubollige mannenkoor. Zingen in een zwarte smoking met een vlinderdas en met een map voor je ogen is wat afstandelijker. Door uit ons hoofd te zingen, hebben we meer oogcontact met de dirigente én met het publiek.”

Mannenkoor De Meulezengers uit Venlo met dirigente Marianne Maessen-Scherjon.
Mannenkoor De Meulezengers uit Venlo met dirigente Marianne Maessen-Scherjon.

Goed voorbeeld voor mannenkoren

“Ons publiek reageert enthousiast op onze optredens. In januari 2023 waren we te gast bij een landelijke bijeenkomst van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond. De hele dag waren er workshops over wat bij de mannenkoren moet veranderen om te blijven bestaan. Wij mochten een optreden verzorgen en het publiek had duidelijk in de gaten dat onze stijl anders is. We kregen als feedback dat wij al een goed voorbeeld zijn van waar alle mannenkoren naartoe moeten bewegen.”

Ook de jury van de VNK-Limburg Inspiratiekoren 2023 was onder de indruk van De Meulezengers. “De jury zei: ‘Jullie hebben bewezen zelf heel goed te weten wat goed is voor jullie koor.’ Een van de juryleden vertelde dat hij bij zijn koor lang bezig is geweest om de mappen weg te krijgen, maar dat het daar niet is gelukt. Dat wij dat wel hebben bereikt, vond hij knap.”

De Meulezengers organiseren elke eerste zondag van juli het buitenfestival Zomerklanken in Venlo, waarbij ze zelf optreden maar ook jong talent uit de regio een podium bieden.
De Meulezengers organiseren elke eerste zondag van juli het buitenfestival Zomerklanken in Venlo, waarbij ze zelf optreden maar ook jong talent uit de regio een podium bieden.

Alleen maar gegroeid

“Onder onze leden heerste wel drempelvrees voor de veranderingen, maar uiteindelijk was iedereen overtuigd om door te zetten. Vanaf het moment dat wij Marianne Maessen-Scherjon als dirigente kregen, is het gelukt om de gewenste stappen te zetten. Door onze ommezwaai zijn we amper een lid verloren. Ons koor is alleen maar gegroeid.”

“Dat wij uit ons hoofd zingen, is voor Marianne wel meer werk. Zij zingt alles vier keer in: de eerste tenoren, de tweede tenoren, de baritons, de bassen en één keer komt alles als geheel samen. Dat brengt wat extra werk én kosten met zich mee. Die ingezongen stukken zet ze op internet en dan kunnen wij vanuit thuis inloggen en luisteren en oefenen, met of zonder map. Je moet als lid wel je best doen om de liedjes uit je hoofd te leren. Je moet thuis oefenen, anders kun je die stap zonder map niet zetten. Gemiddeld oefenen wij twee uur per week thuis.”

Drempelvrees voor het uit je hoofd zingen is onnodig. “We hebben ontdekt dat je de instructies van de dirigente mist als je in je eigen map leest. Wat helpt is dat Marianne alles meezingt. Mocht je een stuk tekst vergeten, dan kun je liplezen. Het voordeel van het wegleggen van de mappen is groter dan het nadeel van het eventueel vergeten van een stuk tekst.”

Najaarsconcert van De Meulezengers in de Dominicanenkerk in Venlo in oktober 2022.
Najaarsconcert in de Dominicanenkerk in Venlo in oktober 2022.

Nieuwe promotie

Niet alleen de kleding, het repertoire en de manier van zingen zijn veranderd. Ook de PR zijn de mannen anders gaan doen. “We maken vernieuwende posters voor onze optredens. Zo hadden we een poster met een foto van een aantal koorleden zingend onder een tuindouche, met daarbij de tekst: ‘Zingt u ook alleen onder de douche? Dat kan ook op andere plaatsen.’ Zo brengen we de optredens op een andere manier voor het daglicht. Daarnaast zijn we nu actiever op YouTube en Facebook. Daar promoten we onze activiteiten, maar ook onze sponsoren. Door het wegvallen van subsidies zijn we actiever geworden in het werven van sponsoren en donateurs. We weten de nodige binnen te halen.”

Nieuwe leden

Het mannenkoor heeft nog plek voor een paar nieuwe leden. “We zijn nu met 60 mensen en denken aan een maximum van 65, omdat we het belangrijk vinden dat ieder lid alle andere leden kent en met iedereen in de derde helft een biertje kan drinken. Er zijn geen kliekjes of groepjes. Het is één grote vriendenclub die samen plezier beleeft in het maken van muziek.”

Mensen die nog maar kort lid zijn, mogen wel zingen met de map erbij. “Anders moeten ze twintig liedjes in één keer leren. Na enkele maanden verdwijnt de map. We merken wel dat de leeftijd een rol speelt. Er zijn een paar oudere leden die de repetities en optredens aan zich voorbij laten gaan en gezellig aansluiten bij de derde helft.”

De foto voor de poster ‘Zingt u ook alleen onder de douche? Dat kan ook op andere plaatsen.’
De foto voor de poster ‘Zingt u ook alleen onder de douche? Dat kan ook op andere plaatsen.’

Klankkleur Festival

“We gaan op verschillende manieren uitdragen dat een mannenkoor niet saai hoeft te zijn. Onder andere op 4 november op het Klankkleur Festival. We kijken nog hoe we onszelf gaan presenteren. We willen niet alleen zingen, maar ook andere mannenkoren inspireren in hoe zij de stappen kunnen zetten die wij hebben gezet. Bijvoorbeeld door een stukje van de repetitie voor te doen en mensen hierbij te betrekken. Wij willen graag de koorwereld in beweging brengen. Het blijft aan andere koren zelf óf en wat ze oppakken.”

Sparren met De Meulezengers?

Wil jouw koor ook op deze manier aan de slag? Dan ben je welkom om te sparren met Mannenkoor De Meulezengers. Of wil je een repetitie bijwonen of gewoon met dit koor in contact komen? Mail dan je verzoek naar secretaris Joop Cornelissen.

Volg de laatste nieuwtjes op de Facebookpagina van De Meulezengers:
www.facebook.com/meulezengers

En bekijk de video’s van De Meulezengers op YouTube:
www.youtube.com

De poster voor het Mannenkorenfestival in Tegelen in 2019.
De poster voor het Mannenkorenfestival in Tegelen in 2019.

Benieuwd naar de andere inspiratiekoren?

Elke twee jaar selecteert VNK-Limburg nieuwe inspiratiekoren.