Verkiezing 'VNK-L Inspiratiekoor 2023'

VNK-L Inspiratiekoor

De regeling 'VNK-Limburg Inspiratiekoor' is bedoeld voor Limburgse koren die een inspiratiebron zijn voor anderen. VNK-Limburg beloont elke twee jaar zes Inspiratiekoren met een financiële bijdrage én een podium op evenementen.

Van en met elkaar leren is één van de uitgangspunten van VNK-Limburg. Dit is dan ook de gedachte achter onze nieuwe regeling Inspiratiekoren. Tijdens het Klankkleur-Festival 2022 zijn de eerste twee Inspiratiekoren benoemd: Fusion en Quint uit Venlo. In mei kwamen daar nog vier koren bij: Jokola, Giocoso, SevenFifteen en De Meulezengers.

Wat is een Inspiratiekoor?

Een Inspiratiekoor is een koor dat anderen inspireert. Op welke manier dan ook. Het kan gaan om de kwaliteit van de zang of het repertoire, maar ook over de manier waarop het koor is georganiseerd of zichzelf promoot. Denk aan koor dat een bijzondere samenwerking opzoekt, een kerkkoor dat tegen de trend in blijft groeien of een koor dat op een innovatieve manier jongeren aanspreekt. De benoeming geldt voor twee jaar.

Elk Inspiratiekoor krijgt gedurende deze twee jaar een financiële bijdrage van €1000 per jaar om zijn activiteiten te versterken. Daarnaast krijgt het koor zowel offline als online een podium via het netwerk van VNK-Limburg.

keurmerk inspiratiekoor 2023_RGB