Updates rond coronacrisis voor de koorsector

Graag stellen wij koren op de hoogte van informatiekanalen omtrent de coronacrisis in de koorsector.

 

Koornetwerk Nederland informeert haar achterban middels een advies van de KNMO. Op www.koornetwerk.nl en de Facebookpagina van Koornetwerk Nederland blijft je koor op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de consequenties voor de koorsector.

Wat zijn de gevolgen wanneer je als koor activiteiten annuleert, als gevolg van een overheidsmaatregel? Denk hierbij tevens aan de gevolgen van een locatie die ter beschikking is gesteld, in relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van aan activiteit, maar denk zeker ook aan samenwerkende partners die werkzaamheden zouden verrichten.

Klik hier voor meer informatie omtrent de ontwikkeling van het coronavirus voor de koorsector.

coronavirus-4914026_1920