Oprichting Stichting Klankkleur Limburg

Via deze weg zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) nadrukkelijk gaan samenwerken.

De LBM, LBT en VNK-L hebben bij de uitvoering van de motie Volkscultuur en het project “Vrijheid maak je samen” in het kader van 75 jaar bevrijding intensief met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking is zo goed bevallen, dat de drie muziekbonden hebben besloten om hier verder vorm en inhoud aan te geven. Hiertoe is Stichting Klankkleur Limburg opgericht, waarin de personele en materiële ondersteuning van de drie bonden is vormgegeven. Vanuit deze nieuwe structuur kunnen LBM, LBT en VNK-L hun achterban nog beter van dienst zijn, zo ook uw vereniging.

In goed onderling overleg met het Huis voor de Kunsten Limburg zijn de afgelopen maanden de nodige voorbereidingen getroffen om de overdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg naar Stichting Klankkleur Limburg mogelijk te maken. Stichting Klankkleur Limburg is inmiddels vanaf 1 maart 2021 volledig operationeel. Vanuit deze nieuwe structuur wordt u als vereniging zoals u mag verwachten vriendelijk te woord gestaan en met enthousiasme begeleid en geholpen.

Stichting Klankkleur Limburg is gevestigd op Westhoven 7, 6042NV te Roermond en is bereikbaar via info@klankkleurlimburg.nl of 0475-782510.