SamenDOOR!-regeling 2021-2022

Het is vanaf nu mogelijk om de SamenDOOR! 2 regeling 2021 – 2022 aan te vragen voor muziekverenigingen en scholen die een samenwerking aan willen gaan. De SamenDOOR!-regeling is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner. Deze muzikale samenwerkingspartner is lid van, of aangesloten bij een bond of overkoepelende organisaties.

De bijdrageregeling is met zorg samengesteld door Stichting Klankkleur Limburg, LBM, LBT en VNK-L.

Downloads

Vragen?

Als er vragen zijn of ondersteuning nodig is bij het opstellen van een aanvraag, neem je contact op met Rob Janssen via: robjanssen@klankkleurlimburg.nl of 0475 78 25 13/06 89 97 25 72.

Laatste nieuws


Aanvragen SamenDOOR!-regeling 2021-2022

Vraag nu de SamenDOOR!-regeling aan! SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in…

Lees meer

Unieke provinciale muziekopleiding ‘Assistent dirigent’

Unieke provinciale muziekopleiding ‘Assistent dirigent’ Dinsdag 18 mei tekenden Stichting SMK Kerkrade, Kunstencentrum Venlo, RICK Weert en muziekbonden Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) een samenwerkingsovereenkomst. Dit unieke gezamenlijke project, op initiatief van de Stichting Klankkleur Limburg, maakt het voor iedereen in Limburg mogelijk…

Lees meer