Zonder titel (1000 x 500 px) (2)

Regiobijeenkomsten 2022

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in samenwerking met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L), verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten. Het gaat hierbij om laagdrempelige bijeenkomsten die in een hybride vorm worden aangeboden. Er kan ofwel fysiek ofwel digitaal worden deelgenomen aan een bijeenkomst.

Verenigingsondersteuning op maat

De besturen van muziekverenigingen en koren staan momenteel voor flinke uitdagingen. Thema’s als ledenwerving- en behoud, bestuurskracht en financiën zijn een greep uit de vraagstukken waar verenigingen mee kampen. Vaak is er behoefte aan individuele begeleiding door professionele coaches. In dit kader biedt Stichting Klankkleur Limburg verenigingsondersteuning. Om deze ondersteuning te stimuleren bieden Stichting klankkleur Limburg, LBM, LBT en VNK-L een stimuleringsregeling aan die het volgen van een traject financieel aantrekkelijk maakt. Tijdens de bijeenkomsten hoor je meer over de ins-en outs.

Post- Corona herstelplan

Vanuit de provincie is er budget beschikbaar gesteld om te komen tot een post- Corona herstelplan voor o.a. muziekverenigingen en koren. Stichting Klankkleur Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg werken hierin nauw samen. Tijdens de bijeenkomst zal dit plan op hoofdlijnen worden gepresenteerd en is er gelegenheid om ook jouw specifieke uitdagingen kenbaar te maken.

Programma

10.00 uur – 10.30 uur | Inloop
10.30 uur – 10.45 uur | Welkomstwoord en presentatie over verenigingsondersteuning en het post- Corona herstelplan
10.45 uur – 12.00 uur | Behoefte inventarisatie van de aanwezigen
12.00 uur | Afsluiting

Data en locaties

Regio Noord
12 november 2022
10.00 uur – 12.00 uur
Kunstencentrum Venlo / digitaal
Aanmelden mogelijk tot 31 oktober

Regio Midden
3 december 2022
10.00 uur – 12.00 uur
Don Bosco Heel / digitaal
Aanmelden mogelijk tot 14 november

Regio Zuid
26 november 2022
10.00 uur – 12.00 uur
Cultuurhuis Landgraaf / digitaal
Aanmelden mogelijk tot 21 november

Aanmelden

Benieuwd wat Verenigingsondersteuning van SKL en het post- Corona
herstelplan kunnen betekenen voor jouw vereniging?
Meld je dan snel aan voor een van de drie bijeenkomsten.