Stimuleringsbijdrage Koorscholing 2019

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Scholing voor koren, waarom?

 

Uw koor presteert beter door koorscholing. Uw koor gaat beter zingen, geeft een mooiere uitvoering, de koorleden krijgen meer plezier in het zingen en het geheel heeft meer uitstraling. Uw koor wordt kortom aantrekkelijker. De opvatting van het VNK-Limburg is dat bij de vraag naar effectieve koorscholing het koor in eerste instantie zelf de beste keuze kan maken. Daarom lijkt het voor de hand te liggen bij de besteding van de incidentele middelen ter beschikking gesteld door Provincie Limburg, de Limburgse zangverenigingen te ondersteunen met een eenmalige bijdrage in de koorscholing. Belangrijk om te weten is dat koorscholing niet alleen iets voor jongeren is. Er zijn ook zeer goede cursussen voor de ouder wordende stem. Zorg wel voor een erkend docent of koorschoolinstituut.
De aanvraag gebeurt op basis van de voor te leggen begroting (overzicht inkomsten inclusief eigen bijdragen en uitgaven) en een korte omschrijving van de besteding. Achteraf dient u een afrekening, inclusief facturen aan te leveren.

  • Koren krijgen een bijdrage van 75% in het tekort voor koorscholing met een maximum van €500,- per koor per jaar. Indien toekenning plaatsvindt krijgt u zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
  • Na afronden van uw koorscholing en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor hebben we alle facturen wel nodig.
  • Voor 2019 heeft het VNK-Limburg voor alsnog € 25.000,- beschikbaar.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Indienen

Het aanvraagformulier is te vinden via Mijn VNK-L. Zodra het koor is ingelogd via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor koorscholing in 2019.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 februari 2019 t/m 31 oktober 2019.

Voorwaarden

1. Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden. Projectkoren of scholingsinstituten komen niet in aanmerking voor deze bijdrage;
2. Het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
3. De koorscholing wordt niet gegeven door de eigen dirigent;
4. De koorscholing wordt in 2019 gegeven;
5. De vereniging maakt in het jaar 2019 de kosten voor koorscholing.
6. Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning in koorscholing;
7. Aanvragen worden ingediend in de periode 1 februari 2019 t/m 31 oktober 2019;
8. Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
9. Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
10. Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd;
11. Uiterlijk 3 maanden na afloop van het scholingstraject ontvangt het VNK-Limburg een afrekening waaruit op basis van facturen blijkt dat de koorscholing heeft plaatsgevonden. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
12. De trainer/docent dient een professioneel opgeleid docent/instituut te zijn;
13. De vereniging vult het volledige aanvraagformulier in, aangevuld met een originele en officiële offerte die door voorzitter en secretaris zijn ondertekend;
14. De aard van de koorscholing mag breed worden opgevat. Ook een cursus voor bijvoorbeeld podiumpresentatie, trainingen voor specifieke muziekgenres etc. vallen onder deze regeling;
15. Kosten voor catering en reiskosten worden niet vergoed. Onvoorziene kosten worden niet meegenomen in het potentiële uitgekeerde subsidiebedrag. Kosten voor externe zaalhuur rekenen we wel tot de subsidiabele kosten.
16. Subsidiering voor op het moment van de aanvraag al gegeven koorscholingen worden niet in behandeling genomen.

Laatste nieuws


Verenigingsondersteuning gelanceerd

Loket Verenigingsondersteuning geopend Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Heb je een artistieke of bestuurlijke uitdaging als koor of zangvereniging? En ben je aangesloten bij het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L)? Klop dan aan bij…

Lees meer

SamenDOOR-regeling verlengd

De indientermijn  voor de ‘subsidieregeling muziekverenigingen SamenDOOR! voor het schooljaar 2018-2019’ is verlengd! Indienen kan nog tot 1 mei 2019 (i.p.v. 1 maart 2019). De regeling is voor muziekverenigingen in samenwerking met het onderwijs voor het schooljaar 2018- 2019 en heeft als doel om: Méér muziek in de klas onder- en na schooltijd mogelijk te…

Lees meer