Kom de koorwereld in Limburg versterken!

In het komende jaar zullen de koren weer voor de nodige uitdagingen staan. Daar waar het regelen van de repetities en concerten al het nodige van de besturen vroegen, komen er ongewild taken bij. Niet alleen wat de overheid van ons vergt - denk aan de WBTR - maar ook door de zorgen over ledenbehoud en ledenaanwas, vooral voor jongere koorzangeressen en koorzangers. En dan hebben we als een aantal jaren te maken met het coronavirus dat ons in zijn veranderbaarheid in zijn greep houdt.

De afgelopen periode heeft toch ook opgeleverd dat we mogen beseffen dat we als limburgse amateurverenigingen beschikken over een groot arsenaal van creativiteit en slagvaardigheid om aan al die fenomenen het hoofd te bieden. Natuurlijk is er ook leed en verdriet in deze tijden. Maar we kunnen volhouden door optimistisch en verstandig te blijven. Door samenwerking te ontwikkelingen tussen koren en andere cultuuruitingen. Door elkaar te informeren over ideeën die concreet werken en die inspireren.

Dat laatste is misschien wel de belangrijkste taak voor het VNK-Limburg als door de provincie aangewezen vertegenwoordiger van de volledige Limburgse koorwereld. VNK-Limburg heeft concrete plannen om in 2022 deze taak uit te voeren. Dat doet het door onder andere het organiseren van Limburgse koordagen, samen te werken met het basisonderwijs en de muziekscholen. Door het financieren van innovatieve projecten en koorscholing.

Het bestuur van het VNK-Limburg en de commissies zijn altijd op zoek naar mensen die ons daarin komen helpen. Dat kan op vele manieren: ondersteunen in projecten, meedenken over ontwikkelingen, organiseren van bijeenkomsten en, niet onbelangrijk, zitting nemen in het bestuur. Op termijn gaat een aantal van de huidige vrijwilligers hun taak neerleggen en het is goed als er dan een aantal ingewerkte kandidaten klaar staat om het stokje over te nemen.

Daarom, waarom zou je niet dicht bij het vuur de Limburgse koorwereld willen komen versterken? Denk er eens over na, en kom met vragen daarover naar ons toe. Gebruik bestuur@vnk-limburg.nl als e-mailadres en wij reageren snel!

 

handshake-g2a61dd34a_1920