Corona helpdesk good practices

De coronacrisis vraagt koren creatief om te gaan met veranderingen.

Denk hierbij aan een andere invulling van een repetitie of het geven van een concert. Dit is niet voor ieder koor even makkelijk. Het is belangrijk om kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren.

Heb jij iets dat je wilt delen met andere koren of heb je vragen? Mail dan naar: secretariaat@vnk-limburg.nl.

Good Practice

Hieronder lees je een praktijkvoorbeeld.

Repeteren in coronatijd - Heerlense Oratoriumvereniging

''Wij zijn een groot koor met meer dan 90 leden, vrijwel allen in de risicogroep van 65+. Onze eerste repetitie in het nieuwe seizoen vond plaats op 25 augustus.
Het bestuur heeft ruim van te voren goed nagedacht over de voorwaarden om veilig met een grote groep te kunnen zingen. De voornaamste punten zijn het volume van de zaal (kubieke meters per zanger), de mogelijkheid om ten minste anderhalve meter afstand tussen de zangers te realiseren en de aard en kwaliteit van de ventilatie. Onze repetitieruimte in het Corneliushuis in Heerlen voldoet gelukkig aan alle voorwaarden.  We mogen al jaren gebruik maken van een grote en hoge zaal waarin we ruim tachtig plaatsen in W-formatie en op gepaste afstand van elkaar kunnen realiseren. Daarnaast beschikt de zaal over een modern ventilatiesysteem dat zo ingeregeld kan worden dat er geen lucht circuleert maar alleen buitenlucht wordt aangezogen.

Op basis van de informatie van Koornetwerk Nederland hebben we een eigen protocol gemaakt, waarin de feitelijke ruimten en toegangen zijn beschreven. Alle leden zijn van te voren op de hoogte gebracht van dit Coronaprotocol en hebben een week voor de eerste repetitie nog een nieuwsbrief ontvangen met de concrete richtlijnen. Voor de leden die de situatie nog onvoldoende veilig vinden en daarom hun deelname willen uitstellen zijn de repetities digitaal te volgen zijn. Daarvoor maken we een opstelling bij en rond de dirigent en de thuisblijvende leden gebruiken een link voor ZOOM om bij de repetitie aanwezig te kunnen zijn.

De repetities van 25 augustus en 1 september zijn zeer goed verlopen. Het was voor iedereen een vreugde om weer samen te kunnen zingen. De afspraken werden goed nageleefd, al blijft het afstand houden een punt waar scherp op gelet moet worden.  Uit de reacties van de leden kunnen we opmaken dat iedereen zich veilig gevoeld heeft en graag op deze wijze verder gaat met repeteren.

Samenvattend:

  • Gebruik de Koornetwerk Nederland protocollen en schema's
  • Let erop dat iedereen de nieuwsbrieven krijgt en leest
  • Houd digitaal niet zo vaardige leden persoonlijk op de hoogte
  • Zoom blijkt een fantastisch hulpmiddel

Voor informatie: info@hovheerlen.nl

Zig-zag opstelling zingen in koor
20200908_192052

Laatste nieuws


Aanvragen SamenDOOR!-regeling 2021-2022

Vraag nu de SamenDOOR!-regeling aan! SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in…

Lees meer

Unieke provinciale muziekopleiding ‘Assistent dirigent’

Unieke provinciale muziekopleiding ‘Assistent dirigent’ Dinsdag 18 mei tekenden Stichting SMK Kerkrade, Kunstencentrum Venlo, RICK Weert en muziekbonden Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) een samenwerkingsovereenkomst. Dit unieke gezamenlijke project, op initiatief van de Stichting Klankkleur Limburg, maakt het voor iedereen in Limburg mogelijk…

Lees meer