Vraag nu de SamenDOOR!-regeling aan!

SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijv. in verenigingsverband muziek te beoefenen.

De SamenDOOR!-regeling is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner. Deze muzikale samenwerkingspartner is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:

  • Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM),
  • Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT),
  • Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS),
  • Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L),
  • Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten.
  • De amateur Symfonie- en Strijkorkesten van Limburg mogen ook gebruik van deze regeling.

Kijk hier voor meer informatie en het indienen van een aanvraag: