75 Jaar Bevrijding

1805 1538_75 jaar bevrijding logoDEF

Van 12 september 2019 t/m 3 maart 2020 vieren wij voor de 75ste keer de bevrijding van de provincie Limburg. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is en wij dat niet mogen vergeten is het belangrijk om onze vrijheid te vieren, het verleden te herdenken en een link te leggen met het heden en de toekomst. In dit project gaan wij als VNK-Limburg de samenwerking aan met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) waarbij we gezamenlijk een muzikaal kader aanbieden aan onze lidverenigingen. Het doel van dit project is om de unieke ziel van Limburg te tonen aan de hand van muziek op lokaal en regionaal niveau. Gezamenlijk willen wij, in het kader van het themajaar Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding, aandacht geven aan vrede, vrijheid en verbondenheid door middel van samen musiceren.

Immers muziek verbindt, verbroederd en brengt mensen samen. Iedereen spreekt de taal van muziek. Muziek raakt, beïndrukt en emotioneert de luisteraar. Het komt bij je binnen en laat de luisteraar een verhaal beleven. In dit geval: het verhaal van vrede, vrijheid en verbondenheid. Zo blijven we herinneren en geven we onze huidige vrijheid nog meer waardering.

Het themajaar willen wij als provinciale muziekbonden samen met onze lidverenigingen, achterban en zusterverenigingen provincie breed inhoudelijk en op muzikale wijze invullen. Alle projectvoorstellen binnen het thema “Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding” zijn welkom. Door samen te werken met anderen vindt er een optimale en unieke lokale inkleuring plaats, rekening houdend met de menselijke en materiele geschiedenis.

Subsidieaanvraag

Op dit moment wachten wij op een antwoord van de Provincie Limburg. Meer informatie over dit project volgt.

Vrijheid maak je samen

Laatste nieuws


Verenigingsondersteuning gelanceerd

Loket Verenigingsondersteuning geopend Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals de vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Heb je een artistieke of bestuurlijke uitdaging als koor of zangvereniging? En ben je aangesloten bij het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L)? Klop dan aan bij…

Lees meer

SamenDOOR-regeling verlengd

De indientermijn  voor de ‘subsidieregeling muziekverenigingen SamenDOOR! voor het schooljaar 2018-2019’ is verlengd! Indienen kan nog tot 1 mei 2019 (i.p.v. 1 maart 2019). De regeling is voor muziekverenigingen in samenwerking met het onderwijs voor het schooljaar 2018- 2019 en heeft als doel om: Méér muziek in de klas onder- en na schooltijd mogelijk te…

Lees meer