75 Jaar Bevrijding

1805 1538_75 jaar bevrijding logoDEF

Van 12 september 2019 t/m 3 maart 2020 vieren wij voor de 75ste keer de bevrijding van de provincie Limburg. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is en wij dat niet mogen vergeten is het belangrijk om onze vrijheid te vieren, het verleden te herdenken en een link te leggen met het heden en de toekomst. In dit project gaan wij als VNK-Limburg de samenwerking aan met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) waarbij we gezamenlijk een muzikaal kader aanbieden aan onze lidverenigingen. Het doel van dit project is om de unieke ziel van Limburg te tonen aan de hand van muziek op lokaal en regionaal niveau. Gezamenlijk willen wij, in het kader van het themajaar Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding, aandacht geven aan vrede, vrijheid en verbondenheid door middel van samen musiceren.

Immers muziek verbindt, verbroederd en brengt mensen samen. Iedereen spreekt de taal van muziek. Muziek raakt, beïndrukt en emotioneert de luisteraar. Het komt bij je binnen en laat de luisteraar een verhaal beleven. In dit geval: het verhaal van vrede, vrijheid en verbondenheid. Zo blijven we herinneren en geven we onze huidige vrijheid nog meer waardering.

Het themajaar willen wij als provinciale muziekbonden samen met onze lidverenigingen, achterban en zusterverenigingen provincie breed inhoudelijk en op muzikale wijze invullen. Alle projectvoorstellen binnen het thema “Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding” zijn welkom. Door samen te werken met anderen vindt er een optimale en unieke lokale inkleuring plaats, rekening houdend met de menselijke en materiele geschiedenis.

Subsidieaanvraag

Op dit moment wachten wij op een antwoord van de Provincie Limburg. Meer informatie over dit project volgt.

Vrijheid maak je samen

Laatste nieuws


Nieuwe website gelanceerd!

Na een naamswijziging (van Verenigde Nederlandse Korenorganisaties naar Verbindend Netwerk Koorzang) met een bijkomend nieuw logo, heeft het VNK-Limburg nu ook een volledig nieuwe website! Met de nieuwe website wordt de netwerkfunctie van het VNK-Limburg verder ondersteund. Behalve informatie over ons en waar we voor staan, vindt u hier ook alle informatie over onze activiteiten…

Lees meer

Maastricht is podium voor International Choir Competition 2019

Van 7 tot en met 11 februari 2019 organiseert INTERKULTUR de International Choir Competition in Maastricht. Een mooi decor, want er wordt onder andere gezongen in het Bonnefantenmuseum, in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw en in de Dominicanenkerk. Koren van over de hele wereld doen mee. Ook uit Limburg is er een aantal deelnemers:…

Lees meer