75 Jaar Bevrijding

1805 1538_75 jaar bevrijding logoDEF

Van 12 september 2019 t/m 3 maart 2020 vieren wij voor de 75ste keer de bevrijding van de provincie Limburg. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is en wij dat niet mogen vergeten is het belangrijk om onze vrijheid te vieren, het verleden te herdenken en een link te leggen met het heden en de toekomst. In dit project gaan wij als VNK-Limburg de samenwerking aan met de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) waarbij we gezamenlijk een muzikaal kader aanbieden aan onze lidverenigingen. Het doel van dit project is om de unieke ziel van Limburg te tonen aan de hand van muziek op lokaal en regionaal niveau. Gezamenlijk willen wij, in het kader van het themajaar Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding, aandacht geven aan vrede, vrijheid en verbondenheid door middel van samen musiceren.

Immers muziek verbindt, verbroederd en brengt mensen samen. Iedereen spreekt de taal van muziek. Muziek raakt, beïndrukt en emotioneert de luisteraar. Het komt bij je binnen en laat de luisteraar een verhaal beleven. In dit geval: het verhaal van vrede, vrijheid en verbondenheid. Zo blijven we herinneren en geven we onze huidige vrijheid nog meer waardering.

Het themajaar willen wij als provinciale muziekbonden samen met onze lidverenigingen, achterban en zusterverenigingen provincie breed inhoudelijk en op muzikale wijze invullen. Alle projectvoorstellen binnen het thema “Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding” zijn welkom. Door samen te werken met anderen vindt er een optimale en unieke lokale inkleuring plaats, rekening houdend met de menselijke en materiele geschiedenis.

Subsidieaanvraag

Vrijheid maak je samen

Laatste nieuws


Unieke editie De Maestro met koor, orkest en slagwerkensemble

Koor-, slagwerk- en orkestdirigenten gezocht voor De Maestro – zaterdag 29 juni 2019 Zaterdag 29 juni a.s. organiseren de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg een speciale editie van De Maestro bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort. Deze directiecursus-dag o.l.v. Jan Cober is deze keer niet alleen…

Lees meer

Regiobijeenkomsten Verenigingsondersteuning

Het culturele verenigingsleven heeft te maken met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en minder inkomsten uit subsidies, contributies en sponsoring. Het Huis voor de Kunsten Limburg begeleidt culturele verenigingen bij het vinden van een oplossing voor dit soort uitdagingen. Benieuwd met welke vragen je bij het Huis terecht kunt en…

Lees meer